Barn och begravning

Barnen tar ofta döden på ett naturligare sätt än vuxna. Barn begraver döda husdjur och småkryp och tar detta på stort allvar. Många vuxna är rädda för att visa känslor inför barnen. Man vill inte visa att man är ledsen när någon dör men för barnen är det naturligt att vara ledsen då. Det är viktigt att berätta om dödsfallet för barnen på ett rakt och enkelt sätt. Berätta precis vad som har hänt även om det är jobbigt. Man skonar inte barnen genom att undan hålla sanningen. Tag Dig tid och sitt ned med barnet och berätta vad som har hänt. Barnet blir då delaktigt på sina egna villkor och döden blir inte något man blir rädd för.

Det finns bra barnböcker om begravningar, t.ex. "Min Farfar och lammen" som Du kan få genom oss.

Barn på begravning

Det är viktigt att låta barnen vara med på begravningen och låta dem ta sitt avsked. Det är alltid rätt att barnen får ha på sig sina finaste kläder, oavsett vilken färg kläderna har.

Det kan vara bra att ta med sig någon som barnen tycker om, men som kanske inte är direkt påverkad av den avlidnes bortgång. Denna kan hjälpa till med barnen så Du får ägna Dig åt Din egen sorg under begravningen.

Det kan vara bra att ha med någonting åt barnet att göra under begravningen, barn är ju av naturen rätt rastlösa. I de flesta kyrkor finns det små påsar att låna med små leksaker och annat, i vissa kyrkor finns till och med lekhörnor.