Gravplats/Gravsättning

Det vanligaste är att man gravsätts på hemförsamlingens begravningsplats. Ny gravplats väljs av anhöriga i samråd med kyrkogårdens personal.

Viktigt att tänka på vid upplåtelse av ny gravplats.

Skall endast urnor gravsättas i den nya graven i framtiden, eller skall plats även finnas för kista/kistor ?

Gravplats för kistor och urnor

Jordgrav för en eller flera kistor och urnor.

Gravplats för urnor och aska

Urngrav för en eller flera urnor.

Askgravplats en grav för aska med eller utan urna.

Minneslund, gräva ner/strö ut askan inom ett bestämt område på kyrkogården. (Anhöriga tillåts ej att närvara vid gravsättning i minneslund)

Strö askan över vatten eller naturmark. (Tillåts endast efter godkännande från Länsstyrelsen).