Vi hjälper dig i en svår stund

Familjen Holms begravningsbyrå är auktoriserad av Sveriges begravningsbyråers förbund. Du kan se auktorisationen som en trygg försäkring om att du får rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt av oss.

Vi har kontor i Orsa och Älvdalen.