Vem betalar begravningen?

Hur mycket en begravning kostar beror på hur omfattande Du vill att arrangemanget ska vara. Efter vårt planeringssamtal skickar vi Dig en kostnadsinformation på de varor och tjänster Du valt.

Vill Du ändra något i arrangemanget, lägga till/ta bort eller påverka kostnaden på annat sätt, ta då kontakt med oss.

Kostnaden påverkas av flera saker. En del kostnader är kopplade till vårt arbete på begravningsbyrån, andra är utlägg för exempelvis annons/er, förtäring, blommor, sång och musik o.s.v.

Kostnaderna för begravningen tas ur dödsboet (den avlidnes tillgångar), inte från de efterlevande. Detta gäller dock inte vid begravning av minderårig.

Saknar dödsboet (den avlidne) tillgångar kan bidrag sökas hos kommunen (se Familjejuridik: Saknas tillgångar). Vi bör då få veta detta i ett tidigt skede i planeringen för att kunna hjälpa Er på bästa sätt.