Minnesstund

Direkt efter begravningen kan man samla gästerna till en minnesstund/samvaro. Det är en viktig del av begravningen. Samtidigt som spänningen släpper lite har alla ett behov att få smälta sina intryck och umgås med människor som befinner sig i samma sinnesstämning.

Försök planera minnesstunden ungefär som Du gör med andra bjudningar. Ge den ett innehåll. Uppmuntra någon/några till att berätta en episod de upplevt med den avlidne.

Vad förtäringen skall bestå av är lite beroende på vilken tid begravningen äger rum.

Råd och alternativ på förtäring och lämplig lokal ges vid vårt planeringssamtal.

Anmälan till minnesstund