Ej medlem i Svenska kyrkan

Om den avlidne inte är medlem i Svenska kyrkan så sker i regel begravningsceremonin på annan plats än i kyrkan, så kallad borgerlig begravning. Det kan till exempel vara i ett kapell, församlingshem, i bostaden eller utomhus. Officiant är då inte en präst utan annan person, utsedd av till exempel kommunen. Det kan också vara en vän, släkting, arbetskamrat eller annan för uppdraget lämplig person.

En borgerlig begravning följer inte en speciell ordning, utan kan helt fritt utformas efter egna önskemål.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats på en kyrkogård oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller ej och oavsett var begravningsceremonin äger rum.